Do 31. ožujka se vrši redovna distribucija premije osiguranja

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke podsjeća osiguranike da markicu, odnosno godišnju premiju osiguranja mogu nabaviti do . godine.
Po isteku roka redovite distribucije, premiju osiguranja za 2024. godinu mogu nabaviti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave na Poreznu upravu.
Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM, a nabavom iste osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 135 zdravstvenih usluga.
Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite. Također, osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite oslobođeni su i korisnici stalne socijalne potpore, te osobe s navršenih 65 godina života koje su osigurane preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi.
Uplata premije osiguranja za 2024. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na depozitni račun Zavoda, broj: 134-001-1110009-197.Vrsta prihoda 722611.

Lokacije za redovitu distribuciju premije osiguranja za 2024. godinu:
Područni ured Grude 039/662 400
Područni ured Ljubuški 039/830 528
Područni ured Posušje 039/681 013
Područni ured Široki Brijeg 039/704 927

 

Ljubuški portal

Total Views: 1040 ,