T5Srednjovjekovna tvrđava Herceg Stipana Kosače na brdu Butorovica iznad Ljubuškog je izrađena vjerojatno u 15.stoljeću, a proširena nakon osmanskog osvajanja. U pisanim izvorima Ljubuški se prvi put spominje 1444.pod nazivom Lubussa.

Zna se da je imao podgrađe i crkvu,vjerojatno na predjelu Crkvina oko današnje crkve Sv.Kate u središtu grada,gdje je pronađen dobro klesani kamen nadgrobna ploča.

Na temelju povelje od 19.veljače 1444.,te 20.siječnja 1448. I 1.lipnja 1454.godine Herceg Stipan vladao je zemljom današnjim okružjem. Herceg Stipan Kosača dobio je 20.siječnja 1448.godine naslov hercega poveljom njemačko-rimskog cara Fridrika III.

Prema njegovu naslovu herceg,tada se njegova oblast prozvala Hercegovina.

Herceg Stipan Kosača imao je petero djece:tri sina,Vladislava,Vlatka i Stipana,te dvije kćeri,Katu i Maru.Starija kći hercega Stipana Katarina udala se 1446.godine za bosanskoga kralja Stipana Tomaša. S njim je rodila dvoje djece:Sigsmunda i Katarinu.

Vremensko razdoblje i okolnosti

Austrougarsko razdoblje (1878.-1918.).Slijedi država (SHS),te Kraljevina Jugoslavija-Prva Jugoslavija (1918.-1941.),NDH (1941.-1945.),Druga Komunistička Jugoslavija (1945.-1991.).

Bosna i Hercegovina

Raspadom komunističke Jugoslavije 1991.godine i Bosna i Hercegovina je proglasila svoju samostalnost.

Ljubuški postaje gradom u mjesecu svibnju 2019.godine.To proglašenje Ljubuškog gradom doprinijeti će njegovom društvenom statusu, te gospodarskom i političkom utjecaju. Grad kulturno-povijesne baštine.

 

 

 

Grad Ljubuški i projekti

Projekt Heritage Revived (očuvanje, valorizacija i promocija kulturne baštine na periferiji urbanih područja) provodi se u sklopu programa Interreg IPA CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014.-2020. ukupne vrijednosti 1,965.441,19 eura.

Ugovor su potpisali v.d. gradonačelnika Grada Ljubuškog Vedran Markotić i ravnatelj Razvojne agencije ŽZH HERAG Rade Luburić.

Od tog iznosa u obnovu badema tvrđave herceg Stjepana uložiti će se 432.000 eura, a u posjetiteljski centar na Gračinama 318.000 eura.

Projekt se bavi zajedničkim prekograničnim izazovom integriranja u ponudu održivog kulturnog turizma i upravljanja lokalitetima kulturne baštine, posebno onim arheološkim koji su smješteni na periferiji urbanih područja, koja su često fizički ugrožena, zanemarena, nepristupačna ili slabo dostupna, a koja su slabo predstavljena i promovirana.

Glavni cilj projekta je diversificirati i promovirati kulturnu turističku ponudu povijesnih gradova zajedničkom izgradnjom kapaciteta u upravljanju kulturom i turizmu iskustva, novim i poboljšanim turističkim objektima i turističkoj

 Po završetku infrastrukturnih radova ostvaruje se siguran pristup turistima i ostalim posjetiteljima staroga grada. Inače, ovaj projekt radovima se naslanja na projekt naziva “Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori FORT-NET” koji je, između ostaloga, predviđao saniranje istočnih perimetralnih bedema na tvrđavi koja bdije nad Ljubuškim.

''Završetak spomenutog projekta, uz daljnja ulaganja na Kravici, doprinijet će razvoju turizma u našem gradu, privući veći broj turista, a time otvoriti i nova radna mjesta'', zaključio je v. d. gradonačelnika Ljubuškog Vedran Markotić.“

Strateški gospodarski projekt koji provodi lokalna uprava i grad Ljubuški u suradnji programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina- Crna Gora.Taj investicijski kapital ka bržem razvoju i gospodarskom jačanju posebice zapošljavanju mladim,da im se osigura normalan život u lokalnoj zajednici i gradu Ljubuškom.

T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14Tvrđa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst:Tomislav Dugandžić

Foto/video:Ivan Tomić-Caro