Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

5ce0be4253e2588902f00746a9b632a4Potrošači u BiH se najviše žale na telekom operatere i javna komunalna poduzeća (vodovodi, toplane), navodi se iz Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, piše Večernji list BiH. U BiH se i dalje nastavlja praksa kršenja osnovnih potrošačkih prava i u tom smislu Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je i u protekloj godini zabilježila značajan broj žalbi potrošača. “Iz predmetnih žalbi vidljivo je da su razlozi za žalbe brojni, a najčešći su: nemogućnost pristupa ekonomskim uslugama - reducirana isporuka, neodgovarajuća kvaliteta pruženih usluga, nemogućnost ostvarivanja prava na obračun usluge temeljem stvarnih isporuka očitanih na brojilu potrošača, pogrešno evidentiranje i terećenje potrošača za zastarjele račune, isključenje s mreže zbog neblagovremenog plaćanja računa, zatim preferiranje ugradnje zajedničkih vodomjera u objektima s više ili, pak, obračun potrošnje vode po broju osoba u kućanstvu”, navode iz Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH povodom 15. ožujka, Svjetskog dana prava potrošača. Institucija ombudsmana je u protekloj godini u suradnji sa udruženjima za zaštitu potrošača imala zajedničke aktivnosti u svrhu promicanja prava pacijenata. Naime, stanje se u zdravstvenom sustavu, s gledišta njegovih korisnika i uzimajući u obzir postojeću pravnu regulativu, može i mora popraviti. U tom smislu održan je niz okruglih stolova s različitim vladinim i nevladinim interesentima u cilju uspostave zdravstvenih vijeća na lokalnoj razini. Situaciju u financijskom sustavu i dalje obilježavaju valutna klauzula i promjenjive kamatne stope, čemu govori u prilog činjenica da su mnogi žalitelji bili korisnici u CHF valuti. Korisnici su pokrenuli brojne postupke pred sudovima, inicijative za izmjenu zakonskih propisa i prijedloge za alternativno rješavanje sporova. “Ostale žalbe u ovom sektoru odnosile su se na neusklađenost principa poslovanja komercijalnih banaka i mikrokreditnih organizacija sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim relevantnim propisima koji reguliraju odnos financijskih organizacija i korisnika njihovih usluga”, istaknuli su iz Institucije ombudsmana. Ova institucija je, također, pokrenula postupak pred nadležnim sudom koji je u tijeku, u svrhu zaštite kolektivnih interesa potrošača, a protiv jednog od telekom operatera. Potrošači su suočeni s novim izazovima potrošačkog društva u eri modernizacije i globalizacije proizvodnje te trgovine.

“Sigurnost hrane i proizvoda, kao i zaštita zdravlja ljudi jest i dalje prioritet koji zahtijeva aktivnosti velikog broja aktera na tržištu, u čemu vodeću ulogu imaju Agencija za sigurnost hrane i Agencija za nadzor nad tržištem u BiH”, zaključeno je iz Institucije ombudsmana.•