Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

sl2 6O bolestima vinove loze kao što je peronospora-plamenjača pisano je u zadnje vrijeme u članku “Godine od peronospore”. Prema stručnjacima sa Agromediteranskog zavoda u Mostaru radi se o još jednom gljivičnom oboljenju koje napada cvat, peteljku lista i mladicu, a riječ je o sušici cvata i grozdića vinove loze koju uzrokuje gljiva Phoma glomerata. Mislio sam da se radi o osipanju cvasti u doba cvatnje, no neki vinogradari bili su mišljenja da se radi o plamenjači grozda ili kuči. Bolest je prvi put opisana 1949.godine, ali se smatra da je postojala i ranije. U Hrvatskoj jaka zaraza u Međumurju bila je 2013.godine, pa je pored sušice cvata bila prisutna peronospora, crna pjegavost te osipanje cvata pored već prisutne žutice ili fitoplazme vinove loze. Bolest napada cvat, peteljku i mladicu vinove loze. Preporuča se da se rezidbom ukloni cvat i mladica te sve skupa spali, a zaštita se sastoji od dva prskanja sa bordovškom čorbom prije cvatnje vinove loze. O ovoj bolesti bit će riječi na danima berbe Brotnjo 2019.godine, a biti će također objavljeno u publikaciji.