Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

3859934a326e2c87d63665dfcdf6c509 XLZadnji je vremenski period za posljednje bakarno prskanje vinograda zbog karence. Ono se obavlja do 20.07.2018.godine. Zašto bakarna sredstva u posljednjem prskanju? Praksa je pokazala da ako koristimo bakarne preparate kao primjerice-cuparblau, šampion, modru galicu ili neko drugo sredstvo na bazi bakra u zadnjem tretiranju vinove loze da se lisna masa duže zadrži na čokotu i do 20 dana u odnosu na netretirane vinograde sa navedenim sredstvima.  To je važno za dozrjevanje kako grožđa tako i mladice buduće rozgve vinove loze ujesen. Treba napomenuti da neki vinogradari provode i ekološku zaštitu vinograda sa bakarnim preparatima zajedno sa upotrebom močivog sumpora u zaštiti od bolesti svakih 8 dana. Bakar kao kemijski element i kao mikrohranjivo sudjeluje u sintezi proteina i u encimatskim reakcijama kod procesa fotosinteze.

Stvaranje šećera se odvija u listu, a kalendarski se odvija poslije fenofaze šarke, poslije 5.kolovoza. Stvoreni šećer u lisnoj masi se kasnije transportira u grožđu i mladici vinove loze. Zato je važno da ima zdravu lisnu masu u periodu dozrijevanja grožđa. Međutim, ove će godine neki vinogradari zbog jačeg napada peronospore na organe vinove loze imati smanjenu zdravu potrebnu lisnu masu pa i time smanjene šećere u bobici grožđa te kasnije nedozrjevanje mladice što će uvjetovati i dosta  nedozrelih ili zelenih mladica, a kasnije izmrznuće u zimskom periodu te sušenje ili propadanje čokota. Kod takvih vinograda još postoji šansa da se izvrši naknadna zaštita novoizraslih zaperaka sa bakarnim preparatima svakih 8 dana pa čak i poslije berbe grožđa. Međutim, takvi vinogradi zahtjevaju i navodnjavanje unatoč zaraženim čokotima od plamenjače kada su stradali grozdovi i lisna masa. Navodnjavanjem potičemo rast novih potrebnih zaperaka kako smo i ranije rekli.

Evo, možemo reći da završava sezona zaštite u vrlo zahtjevnoj godini u pogledu zaštite, a od nekih vinogradara se može čuti da su sačuvali zdrav vinograd sa samo dva tretiranja. Drugi pak iznose činjenicu da su unatoč 8 tretiranja imali problema sa bolestima. To ipak ukazuje na već rečeno otprije da je vrlo važno pogoditi vrijeme tretiranja vinograda. Ono se mora izvesti svakako prije cvatnje kako bi spriječili primarnu zarazu.