Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 
strujaIz JP EP HZHB (Javnog poduzeća Elektroprivreda HZ Herceg Bosne d. d. Mostar) doznajemo da je elektroopskrba uredna.

 

 

 

Planirana isključenja struje za srijedu (27.10.):

Poslovnica Elektro Široki Brijeg
DV 10 kV Crnač (naselja: Crnač-Rezići-Zečevina-Crnjci, Donja Britvica, Tribošić, Izbično, Liskovac i Prusine ) 08:30 – 08:35 sati,

Poslovnica Elektro Široki Brijeg
DV 10 kV Crnač (naselja: Liskovac i Prusine ) 08:30 – 12:30 sati,

Poslovnica Elektro Široki Brijeg
DV 10 kV Crnač (naselja: Crnač-Rezići-Zečevina-Crnjci, Donja Britvica,Tribošić, Izbično, Liskovac i Prusine ) 12:25 – 13:30 sati,

Poslovnica Elektro Ljubuški
DV 10 kV Proboj (naselja: Radišići-kompletni, Odut, Vitina 2-Kula, Probojkomplet, Gradska i Lipno) 08:30 – 09:00 sati,

Poslovnica Elektro Ljubuški
DV 10 kV Proboj (trafostanice: Proboj 2, Odut i Vitina 2-Kula ) 08:30 – 14:30 sati,

Poslovnica Elektro Ljubuški
DV 10 kV Proboj ( naselja: Radišići-kompletni, Odut, Vitina 2-Kula, Probojkomplet, Gradska i Lipno ) 14:00 – 14:30 sati,

Poslovnica Elektro Grude
DV 10 kV Tihaljina (naselja: Tihaljina-kompletna, Puteševica, Jabuka i Mijaca ) 09:30 – 11:00 sati,

Poslovnica Elektro Posušje
DV 10 kV Lipovice (trafostanice: Osoje, Busari, Boban, Batin, Zagomile, Luke, Glavica, Oreči, Glibuša, Privija, Gradac i Lipovice) 08:15 – 13:00 sati.