Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

ljubuski logo bTemeljem članka 112. Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik općine Ljubuški" broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12) i članka 6. Odluke Općinskog vijeća Općine Ljubuški broj: 01-02-1926/18 od 7. rujna 2018. godine o novčanoj potpori studentima s područja Općine Ljubuški, Općinski načelnik   raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu novčanih potpora redovitim studentima
s područja općine Ljubuški

Potporu za akademsku 2018./2019. godinu mogu ostvariti redoviti studenti općine Ljubuški:

1.  Uvjeti za dobivanje potpore:

Opći uvjeti:

a) redoviti studenti državnih sveučilišta,
b) studenti sa stalnim prebivalištem na području općine Ljubuški,
c) studenti koji nisu ponavljali ni jednu godinu,
d) studenti do 26 godina starosti.

Posebni uvjeti:

- po izravnom kriteriju:
e) dijete, student invalida Domovinskog rata sa 80% i višim invaliditetom,
f) dijete, student iz obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata.

- po socijalnom kriteriju:
g) dijete, student iz obitelji koji su korisnici stalne socijalne pomoći,
h) dijete, student iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

2.  Uz  zahtjev priložiti (originale ili ovjerene preslike):

1.  ovjerena preslika svih stranica indeksa  ili identifikacijke kartice studenta (za sve godine studiranja),
2.  ovjerenu presliku osobne iskaznice (obje strane),
3.  potvrda o prebivalištu (CIPS),
4.  Isprave kojima dokazuje obiteljski status (uvjeti 1.e) i f)):

a) potvrda iz Odsjeka za branitelje iz Domovinskog rata i opću upravu.

5. Isprave kojima dokazuje svoj socijalni položaj (uvjet 1.g)):

b)  potvrda Centra za socijalni rad o ostvarivanju prava na stalnu socijalnu pomoć.

6.  Isprave kojima dokazuje svoj materijalni i socijalni položaj (uvjet 1.h)):

c)  potvrda Porezne uprave o primanjima za oba roditelja,
 d)  potvrda iz Mirovinskog osiguranja o visini isplaćene mirovine za oba roditelja.

7. Potvrda iz banke s brojem tekućeg računa studenta.

Natječaj traje 30 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Ljubuški, a zahtjeve dostaviti na adresu:

Općina Ljubuški
Povjerenstvu za dodjelu studentskih novčanih potpora
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči u zgradi Općine Ljubuški.

Broj: 02-38-2155/18
Ljubuški, 15. rujna 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić

PayPal Donations

Enter Amount

Najčitanije danas

Radišići Portal

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com