Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

paprikeNa paprici je uočen štetnik, a radi se o kalifornijskom tripsu (Franklinicella occidentalis). Mali je insekt, žuto-narančaste do kestenjasto-smeđe boje. Ličinke su svjetlije boje i manje u odnosu na odrasle kukce. Izraziti je polifag- napada veliki broj biljnih vrsta, a najveće štete u povrću pravi na paprici. Povišene temperature pogoduju razvoju ovog štetnika. Štete pravi već kod zametanja plodova, jer plodovi postaju deformirani. Prijenosnik ili vektor je različitih virusa. Za praćenje štetnika koriste se plave i žute ljepljive ploče, a može se koristiti kao sredstvo biološke zaštite. Pored spomenutih ploča mogu se u tu svrhu biološke zaštite koristiti predatori ili prirodni neprijatelji stjenice –Orius i predatorska grinja iz roda Amblyseius. Sredstva za kemijsku zaštitu mogu biti Karate zeon ili Actara, karenca je 3 dana.