Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

mrljanovac ljubuski2Maslinik starosti od 10 godina se nalazi u zaseoku Mrljanovac. Sa 190 stabala masline starosti od 10 godina pretežno zasađenom sortom Oblica i oprašivačem Pendolino maslinik je imao prinos u sušnoj godini od 2.5 tone sa randmanom ulja od 14-08% što ukazuje da u ovoj godini u obje uljare koje djeluju i manjom uljarom na području Hercegovine imamo nešto veće randmane. Inače, ovaj maslinar posjeduje i maslinik na području Ljubuškog-Stećak sa 300 stabala koji treba u idućim godinama doći na rod. Treba napomenuti da je ovo prvi ozbiljan rod sa sortom Oblicom, jer ovaj maslinik je pretrpio štete od mraza u 2012.godini. Osim toga, treba istaći da je ovaj maslinar primijenio sve potrebne agrotehničke i ampelotehničke mjere. U prvom redu mislimo na rezidbu, odnosno već u drugoj godini nakon sadnje maslina formirao je uzgojni oblik-kotlasta vaza. Međutim, već susjedni maslinik od njegova strica također iste starosti koji nije u početku primjenjivao rezidbu formiranja uzgojnog oblika vaze, već je primjenjivao reduciranu rezidbu, odnosno piramidalni uzgojni oblik, što je rezultiralo i veće prinose maslina u zadnjih četiri godine za razliku od maslinika o kojem pišemo. Osim toga, spomenuti maslinik sa piramidalnom krošnjom svake godine ima gnojidbu i zaštitu od bolesti za razliku od prvog spomenutog maslinika. Sigurno da je dobiveno ulje ekstra djevičansko. Ovaj maslinar je zasadio masline sa 16 sorti  i u budućnosti će moći reći koja sorta odgovara za područje Ljubuškog. Prema riječima vlasnika maslina sve savjete dobiva od brata i rođaka. Pokazalo se da su u ovoj godini masline rodile u nizini za razliku od maslina koje su bile na većim osunčanim terenima gdje je djelovao mraz jer na takvim terenima su u siječnju masline krenule. Ponovno postoji interes za sadnjom novih maslinika na području Ljubuškog zbog prihvatljive cijene ulja. Sigurno da svi trebamo raditi na stvaranju brenda maslinova ulja, a to uključuje istraživanje sorte, lokacije i dr.