Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

9201189 750x450Još je mjesec i više dana do ovogodišnje berbe maslina, a stručnjaci predlažu osnovnu gnojidbu sa NPK-gnojivima. Tako pojedini predlažu gnojidbu sa NPK-od 15.08. do15.10. tekuće godine što je pomalo začuđujuće, jer ipak se radi još uvijek o ljetnom periodu. Drugi pak predlažu uobičajenu praksu, a to je da maslinu treba gnojiti poslije berbe sa mineralnim i organskim gnoivima što zapravo i ima neke logike. Pojedini maslinari svoje masline gnoje u kasno zimskom ili rano proljetnom razdoblju iz razloga jer ako masline gnoje u kasno ljetnom i jesenskom razdoblju izazvati će povećani porast mladica maslina pa bi kasnije uslijed negativnih temperatura mogle izmrznuti, a to je posebno važno ako se gnoje sa dušičnim gnojivima-urea ili KAN.

Ako su nagnuti položaji i postoji opasnost od erozije a masline se obrađuju, onda je bolje gnojiti na proljeće sa HIDROKOMPLEKSOM-15 dana prije kretanja vegetacije. Ova mineralna gnojiva pored potrebnog kalija, fosfora ili dušika sadrže jako potrebne i mikroelemente-kalcij, sumpor, mangan itd. Svakako pored mineralne gnojidbe treba svake četvrte godine obaviti i organsku gnojidbu sa stajnjakom ili od organskih gnojiva. Vrlo je važno da ova gnojiva deponiramo na dubinu od 20-30cm ,što bliže korjenovom sustavu jer su ova mineralna gnojiva NPK slabo mobilna kroz tlo, 1cm na godinu. Međutim, pojedini maslinari primjenjuju ova gnojiva površinski bez zatrpavanja što uslijed kiša izazivaju pojačani porast korova i pitanje je koliko maslina dobiva ova hranjiva.

Kalij je vrlo važan za masline jer utječe na stvaranje ulja, kod vinove loze na stvaranju šećera, a utječe i na obojenost ploda. Ako su masline sađene na crvenicama koje se siromašne fosforom ,onda treba koristiti kombinaciju-10-30-20-NPK. u dozi od 150-200kg po ha. Za izrazito karbonatna tla treba koristiti 7-14.21-NPK-u dozi od 700kg po ha. Po stablu masline sa NPK- sredinom kolovoza treba koristiti 0.5kg ,ako su masline starosti 10 godina i sredinom listopada sa 0.5kg ili doza od 300kg po ha.

Vrlo je važno obaviti uravnoteženu gnojidbu tj pratiti porast maslina preko prinosa, odnosno važno je pratiti i razvoj maslina. Ako je slab porast treba obaviti pojačanu gnojidbu  ili ako su masline bujne onda smanjenu gnojidbu. Ovo se isto tako odnosi na visinu prinosa, veći prinos u tekućoj godini iziskuje povećanu gnojidbu u narednoj godini i obratno. Neki maslinari uopće ne gnoje, ali zato imaju smanjene i neredovite prinose. Često se može čuti od pojedinih maslinara koji kažu da je  maslina prezahtjevna, odnosno, kažu da su veliki troškovi počevši od rezidbe, zaštite, gnojidbe, navodnjavanja, berbe itd. Sigurno na velikim maslinicima u Španiji ili Italiji gdje se 90% obavlja strojne radnje i tu su i troškovi u konačnici manji za razliku od malih ekstezivnih maslinika kao i u  drugim kulturama.

 

PayPal Donations

Enter Amount

Najčitanije danas

Radišići Portal

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com