Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

DJI 0021 Edit KopirajU okviru projekta "Jačanje uloge MZ u BIH"  koji je zajednička inicijativa Vlada Švicarske i Švedske, a provodi  ga Razvojni program Ujedinjenih nacija  (UNDP)  u BiH u partnerstvu sa :

Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH,

Ministarstvom pravde Federacije BiH, 

Ministarstvom za  upravu  i lokalnu  samoupravu  Republike Srpske ,

Vladom Brčko Distrikta

i entitetskim  savezima  općina i gradova,.

U mjesnoj zajednici Radišići,  koja je dio ovog projekta održan  je forum  / zbor mještana   u prostorijama  O.Š. Marka Marulića P.Š.  Donji Radišići  u petak 26.01.2018.  godine   u 18.oo sati,  na osnovu metodologije koju preporučuje projekat "Jačanje uloge MZ u BiH".

Cilj projekta je usmjeren na unapređenje kvalitete života  BiH  građana kroz osnaživanje lokalnog nivoa vlasti, usluga i infrastrukture na lokalnom nivou, te jačanje demokratske odgovornosti i socijalne uključenosti.

Zbor  građana vodili su  članovi vijeća  koji su  bili na obuci  u okviru spomenutog projekta. Cilj foruma je bio da se  definiraju  potrebe  i prioriteti  mještana  u MZ Radišići , na osnovu kojih će mjesna zajednica razviti  i kandidirati   projekte za dalju  implementaciju. U prilogu je zapisnik sa foruma mještana, Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su nazočili forumu / zboru  mještana MZ Radišići.

Zapisnik sa Zbora

                      

 

 

                  ZAPISNIK SA FORUMA MJEŠTANA MZ RADIŠIĆI

 

 

Broj: F-1R-  2/18

Općina: Ljubuški

Mjesna zajednica: Radišići

 

Datum i vrijeme: 26.01.2018 u 18.00 sati

Ukupan broj prisutnih:    14  (priloženi spisak prisutnih je sastavni dio ovog zapisnika)

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
 2. Problemi/prioriteti MZ Radišići
 3. Razno

Sažetak donesenih odluka/zaključaka

No

Tačka dnevnog reda

Zaključak Projektnog Odbora

Eventualni komentari

 

1

Usvajanje zapisnika sa zadnje  sjednice vijeća MZ Radišići

   

2

Problemi/prioriteti MZ Radišići

     

3

Razno

     

 

 

Detaljni zapisnik

U uvodnom dijelu koji je otvorio fasilitator zbora mještana g-din   Ante Šimović , a koji je ujedno  i Predsjednik Vijeća MZ Radišići,  prisutnima je objasnilo novi koncept realizacije zbora građana,  a na osnovu metodologije koju  kroz projakat  “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”  sprovodi međunarodna organizacija  za razvoj UNDP.

Nakon uvodnog dijela utvrđeno je prisustvo mještana na zboru što je i evidentirano na formi UNDP  „Lista učesnika“ sa potpisima.  

                                                                                                                                                

AD1

Nakon uvodnih riječi od strane fasilitatora zbora i riječi u vezi samog projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ g-din Ante Šimović je prisutne upoznao sa zapisnikom prethodnog Vijeća MZ , a koji je ovom prilikom  i usvojen bez primjedbi.

Prisutni su upoznati da su locirani ključni problemi koji opterećuju zajednicu i da su kroz plan razvoja mjesne zajednice eskalirani prema općini koja je i nositelj  razvoja mjesne zajednice.

AD2

Fasilitator zbora je odabrao metodu Brainstorming koja je sprovedena izuzetno uspješno. Locirani su problemi i ograničenja uspješnog razvoja,  a to su:

 1. Sanacija prostorija MZ Radišići
 2. Izgradnja kapelice u groblju Krvnica
 3. Postavljanje rasvjete na igralištu Područne škole u Gornjim Radišićima
 4. Sanacija asfaltnih i poljskih puteva
 5. Sanacija puta od kuće Ilije Luburića do trafostanice
 6. Asfaltiranje 500m u Gredi 2
 7. Asfaltiranje dijela ceste od groblja „Prpalovina“ da kuće pok. Pere Solina
 8. Asfaltiranje makadamskih ulica na području Majdena i Dugandžića
 9. Asfaltiranje puta prema kući Marijana Zovka
 10. Asfaltiranje puta u zaseoku Hercega
 11. Sanacija puta od crkve do Vujevića kuća
 12. Asfaltiranje od Vujevića prema Koromanima
 13. Sanacija kanala oborinskih voda na Kokotu
 14. Dovršetak betoniranja puta od Rogića do Čolakovih kuća
 15. Sanacija kanala na početku ulice prema groblju Krvnica (uz magistralni put)
 16. Sanacija kanala sa desne strane puta Ljubuški - Vitina – kod Škegrinih kuća
 17. Iskop i betoniranje kanala za oborinske vode kod kuće Ante Madžara
 18. Asfaltiranje puta u Gornjim Radišićima od Novog groblja do Lavrićevih kuća
 19. Izgradnja nogostupa i ulične rasvjete kroz Donje Radišiće -  magistralni put Ljubuški – Vitina
 20. Čišćenje kanala
 21. Asfaltiranje puta u Gredi 1 prema kući Ivana Kovića
 22. Asfaltiranje puta u Umovači prema Rogićima i put prema Mrljanovcu
 23. Asfaltiranje puta u Gornjim Radišićima od Novog groblja do Lavrićevih kuća
 24. Asfaltiranje puta u Gornjim Radišićima od Vujevića kuća ( bazen)  prema Milićevićima
 25. Zamjena lampi na uličnoj rasvjeti uz put Ljubuški - Vitina i od kuće Vinka Markića do kuće pok Mirka Primorca
 26. Smotra folklora HKUD-a Radišići
 27. Izgradnja betonskog križa i zvonika s južne strane groblja Krvnica
 28. Dovršetak dijelom betoniranja i djelom asfaltiranja puta prema Krvnici (od Pavlovića kuća)

           

 

                                                                                                                                                                                                  

AD3

Nakon uspješno realizirane metode Brainstorming,  mještani su dali  doprinos zboru svojim komentarima da im je lakše sada posmatrati cijelu mjesnu zajednicu kada imaju sve locirane probleme na jednom mjestu.

Ova metoda bila je odlična uvertira fasilitatoru  zbora da mještanima da upute da našeg partnera u projektu – UNDP izuzetno zanimaju sljedeće oblasti razvoja , a to su;

 • Žene
 • Mladi
 • Korištenje informacionih tehnologija
 • Infrastuktura
 • Socijalno isključene grupe građana
 • Inovacije
 • Volonterizam
 • Obrazovanje/edukacija
 • Sport

Fasilitator  zbora je prethodno sa kofasilitatorom  i ostalim osobljem iz Vijeća MZ Radišići  izuzetno upješno izvršio  pripremu za zbor postavljanjem papira A4 na školsku ploču  sa ispisanim gore pomenutim problemima, tako da je građanima olakšan i pojednostavljen način iznošenja ideja i markiranje istih.

Nakon što su mještani evidentirali probleme, fasilitator je podijelio  po dvije kartice (žutu – 1 bod  i  plavu – 2 boda) da mještani kreiraju po dva projekta na osnovu problema koji su vidljivi na panoima.

Nakon što su mještani  završili ovaj dio pristupilo se bodovanju projekata, na način da je svaki mještanin  imao dva  samoljepljiva papir žuti I plavi, I  koje su mještani lijepili na projekte koji se njima najviše budu dopadali, odnosno projekte koje bi željeli aplicirati prema UNDP-u u toku 2018. godine.

Fasilitator zbora izvršio  je uz pomoć mještana  klasifisiranje predloženih i bodovanih projekata, odnosno projekata koje bi mještani željeli da se implementiraju u mjesnoj zajednici

                                                                                                                                                    

Pregled od mještana  predloženih i bodovanih projekata:

INFRASTRUKTURA  (42)

 1. Sanacija prostorija MZ Radišići (0)
 2. Izgradnja kapelice u groblju Krvnica (21)
 3. Postavljanje rasvjete na igralištu Područne škole u Gornjim Radišićima (0)
 4. Sanacija asfaltnih i poljskih puteva (0)
 5. Sanacija puta od kuće Ilije Luburića do trafostanice (0)
 6. Asfaltiranje 500m u Gredi 2 (0)
 7. Asfaltiranje dijela ceste od groblja „Prpalovina“ da kuće pok. Pere Solina (0)
 8. Asfaltiranje makadamskih ulica na području Majdena i Dugandžića (0)
 9. Asfaltiranje puta prema kući Marijana Zovka(0)
 10. Asfaltiranje puta u zaseoku Hercega (0)
 11. Sanacija puta od crkve do Vujevića kuća (0)
 12. Asfaltiranje od Vujevića prema Koromanima (0)
 13. Sanacija kanala oborinskih voda na Kokotu (0)
 14. Dovršetak betoniranja puta od Rogića do Čolakovih kuća (0)
 15. Sanacija kanala na početku ulice prema groblju Krvnica (uz magistralni put) (0)
 16. Sanacija kanala sa desne strane puta Ljubuški - Vitina – kod Škegrinih kuća (0)
 17. Iskop i betoniranje kanala za oborinske vode kod kuće Ante Madžara (0)
 18. Asfaltiranje puta u Gornjim Radišićima od Novog groblja do Lavrićevih kuća (0)
 19. Izgradnja nogostupa i ulične rasvjete kroz Donje Radišiće -  magistralni put Ljubuški – Vitina (21)
 20. Čišćenje kanala (0)
 21. Asfaltiranje puta u Gredi 1 prema kući Ivana Kovića (0)
 22. Asfaltiranje puta u Umovači prema Rogićima i put prema Mrljanovcu (0)
 23. Asfaltiranje puta u Gornjim Radišićima od Novog groblja do Lavrićevih kuća (0)
 24. Asfaltiranje puta u Gornjim Radišićima od Vujevića kuća (bazen) premaMilićevićima (0)
 25. Zamjena lampi na uličnoj rasvjeti uz put Ljubuški - Vitina i od kuće Vinka Markića do kuće pok Mirka Primorca (0)
 26. Smotra folklora HKUD-a Radišići (0)
 27. Izgradnja betonskog križa i zvonika s južne strane groblja Krvnica (0)
 28. Dovršetak dijelom betoniranja i djelom asfaltiranja puta prema Krvnici (od Pavlovića kuća) (0)

Ukupno  1  projektna forma je razvijena na ovome zboru.

Fasilitator zbora je nakon bodovanja utvrdio koliko koji projekat nosi bodova i izvršio rangiranje istih na cjenovne/platne razrede (platni razredi do 10.000 KM, od 10.000-30.000 KM i platni razredi za projekte čija vrijednost prelazi iznos od 30.000 KM).

Pregled po platnim/cjenovnim razredima.

 

VRIJEDNOST PROJEKTA -  DO 10.000 KM -0

                                                                                                                                       

 

 

 

VRIJEDNOST PROJEKTA

OD 10.000 DO 30.000 KM -0

VRIJEDNOST PROJEKTA 

> 30.000 KM

 • Izgradnja kapelice u groblju Krvnica (21)
 • Izgradnja nogostupa i ulične rasvjete kroz Donje Radišiće - magistralni put Ljubuški – Vitina (21)

Zbor mještana proveden je sukladno metodologiji vođenja diskusija/panela/sesija/foruma, a tom metodologiju UNDP je edukacijom uspješno obučio 2 člana Vijeća MZ  koji su edukovani za fasilitatore i to;  Ante Šimović i Antonio Radić.

Ovakav način realizacije zborova je jedan od preduslova građanskog organiziranja na lokalnom nivou lociran kroz projekat koji sprovodi UNDP, a isto tako sukladno „PISMO OBAVEZE“ koje su potpisali educirani fasilitatori na obuci održanoj 21.09.2016. godine , fasilitatori su organiziranjem ovog zbora u MZ Radišići  u 2018. godini ispunili dio obaveza preuzetih iz „PISMA OBAVEZE“.

Vijeće  MZ će u saradnji sa UNDP-om analizirati svaku predloženu projektnu formu, te aplicirati 1 do 2 projekta  kada bude raspisan UNDP javni poziv.

                                                                                                                                          

Predsjednik MZ Radišići
Ante Šimović

Idi na vrh
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com